WEEE Take Back Scheme

Allergan Aesthetics har åtagit sig att uppfylla kraven i EU:s förordningar (avfall som utgörs av, eller innehåller, elektrisk och elektronisk utrustning [Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE]) 2014. Enligt dessa förordningar ska tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning finansiera återtagandet av WEEE som härrör från produkter som vi släpper ut på den svenska marknaden. Detta hjälper oss att säkerställa att WEEE återanvänds eller återvinns på ett säkert sätt. I linje med detta kommer Allergan Aesthetics att ta tillbaka WEEE från dig. Kontakta oss för mer information. Du har också en roll att spela när det gäller att se till att WEEE återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Så om du väljer att inte returnera WEEE till oss ska du inte slänga den. Den överkryssade symbolen för soptunnan på produkten påminner användarna om att inte slänga WEEE i soporna. Du ska se till att WEEE samlas in separat och skickas för korrekt behandling. WEEE innehåller farliga ämnen och om den inte hanteras och behandlas på ett säkert sätt kan det orsaka föroreningar och skada människors hälsa.

Producer Number: 3069W