Ditt första besök

Din CoolSculpting-specialist tar sig tid att diskutera en övergripande metod för att transformera din kropp enligt dina mål. Tillsammans tittar ni på hela din kropp från olika vinklar – och fokuserar sedan på specifika områden där du vill få bort fett.

Hitta en klinik

Din egen behandlingsplan: Anpassad till din kropp

Alla kroppar är olika

Din CoolSculpting®-specialist tar i samråd med dig fram en behandlingsplan som är skräddarsydd för dina behov. Det kan krävas bara ett enda besök på kliniken för att uppnå dina mål. Med olika applikatorer att välja mellan kan din specialist utforma en behandlingsplan för att hjälpa dig att uppnå de resultat du vill ha.

Eliminera fett där det verkligen stör dig

För vissa kan den individuella behandlingsplanen innehålla fler än en CoolSculpting®-behandling. Till exempel kanske du vill frysa bort fett från insidan och/eller utsidan av låren och sedan bli av med de envisa "kärlekshandtagen". Om du har begränsad tid och vill behandla flera områden samtidigt har vissa kliniker flera CoolSculpting®-system. Din specialist kommer att förklara processen och fastställa om detta är ett lämpligt alternativ för dig.

En holistisk metod för att transformera din kropp

Din specialist ger råd om vilka områden som kan behandlas och hur många behandlingar du kan komma att behöva. Resultatet? Behandling där du vill ha det, och som kan hjälpa dig att uppnå dina kroppsmål.

Din behandlingsdag: Ingen operation

Detta är en icke-invasiv metod. Under behandlingen läggs en gelkudde och applikator på det aktuella området. Applikatorn fryser sedan kontrollerat ned det avsedda fettet.

Behandlingsdagen - dina frågor besvarade

Efter behandlingen

De flesta patienter kan återgå till sina normala aktiviteter omedelbart efter CoolSculpting®-behandlingen. De flesta patienter ser resultat efter mellan 2 och 6 månader beroende på det område som behandlas.

Se verkliga resultat