VARJE

insats

upplevelse

möjlighet

framgång

 tillfälle

patient

investering

RÄKNAS

Vi är stolta över att kunna presentera en innovation inom CoolSculpting®, världens främsta behandling för kroppsskulptering*, med syfte att öka möjligheterna för dig och dina patienter.1-4

Välkommen till den nya CoolSculpting® ELITE-upplevelsen.

UTVECKLING I
FRAMKANT

TILLRÄCKLIGT KRAFTFULL FÖR
DUBBLA APPLIKATORER

CoolSculpting® ELITE har nu tillräckligt med kraft för att kunna leverera pålitlig och konsekvent fettfrysning genom två applikatorer.2,4 Genom att utgå från vår ursprungliga behandlingsteknik, Cryolipolysis* har vi tagit fram detta system med syfte att öka effektiviteten i din verksamhet. †2-8

2-i-1-
INNOVATION

Med våra dubbla applikatorer kan CoolSculpting® ELITE minska behandlingstiden för dina patienter, medan de löstagbara huvudena erbjuder en smidigare övergång mellan olika behandlingar.‡2

FRAMTIDSINRIKTAD
DESIGN

CoolSculpting® ELITE har en tunn och elegant modern design som kommer att passa bra in i din klinik. Med alltifrån ett modernt användargränssnitt till löstagbara applikatorhuvuden är detta system redo att utveckla din potential för varje behandling.2

STRÖMLINJEFORMAD
FRÅN BÖRJAN TILL SLUT

Som en del av systemets smidiga utbyggnad fungerar det universella smartkortet på alla applikatorer och de kroppsområden som behandlas, vilket ger dig ökad flexibilitet i varje behandlingscykel.2

CoolSculpting® ELITE finns tillgänglig i 7 olika former och storlekar och kommer med en uppsättning av flera applikatorer för att maximera dina kroppsskulpteringsmöjligheter.2,11

DESIGNAD FÖR

OPTIMAL PRESTANDA

INTEGRERAD KONTUR

Färre delar och snabbare installation4

KOMPAKT MED HÖG TÄCKNING

Kompakt storlek, men med större kylområden än nuvarande applikatorer††11

C SKILLNADEN

De C-formade kopparna är designade för att forma sig efter kroppens egna konturer och hjälper till att behandla de flesta områden på kroppen2,11

ENKEL ATT RENGÖRA

Avtagbar geluppsamlare för enkel rengöring2

ENKEL ATT ANVÄNDA

Både kablarna och de avtagbara applikatorerna har en lättviktig design för att vara enkla att hantera under dina behandlingar††2,11

SÄKRA KANALER

Förlängda sugkanaler är ergonomiskt utformade för att förbättra sugeffekten och möjliggöra en säker placering‡‡11,12

HÖG SÄKERHET

De termiska sensorerna Freeze Detect® och CoolControl® övervakar hudvävnaden under kylprocessen för att optimera patientens resultat2

STRÖMLINJEFORMAT ARBETSFLÖDE

START

SLUT

BEHANDLINGSPLAN

Nya konturformade 3D-mallar är designade för att göra det lättare att utvärdera och markera patienten11

FÖRE BEHANDLINGEN

Du behöver varken lägga tid på att montera allt-i-ett-applikatorerna, placera nya skydd på kopparna eller byta kort tack vare det universella smartkortet2,4

UNDER BEHANDLINGEN

Lättare system och lättare, avtagbara applikatorhuvuden, designade för enkel hantering3,4,11

EFTER BEHANDLINGEN

Integrerad massagetimer och enkel rengöring tack vare de avtagbara geluppsamlarna2

PATIENTINFORMATION

CoolConnect™ hjälper till med planeringen genom att tillhandahålla information om patientens behandlingsvanor och -historik

VÅRA
SMARTKORT

CoolSculpting® ELITE-systemet använder universella smartkort.¶2 Du kan använda vilket smartkort som helst för att utföra samtliga behandlingar, oavsett vilken applikator du använder eller vilket kroppsområde du behandlar. Detta ger dig en otrolig flexibilitet.2

KORT-SKU:er: 30, 50, 100

ELITE-UPPLEVELSEN

DUBBLA
APPLIKATORER

MODERNT
ANVÄNDARGRÄNSSNITT

SKRÄDDARSYDD
SERVICE & SUPPORT§

NY DESIGN I
STILRENT & ELEGANT UTFÖRANDE

STRÖMLINJEFORMAD
UPPBYGGNAD

UNIVERSELLT
SMARTKORT

AVTAGBARA
APPLIKATORHUVUDEN

BLI EN DEL AV ETT PARTNERSAMARBETE

5 STEG TILL FRAMGÅNG

För att underlätta integreringen i din verksamhet erbjuder CoolSculpting® ”5 steg till framgång” – ett lyckat koncept som har testats på över 5000 kliniker.13,14

COOLSCULPTING®ED

Ett branschledande utbildningsprogram som finns tillgängligt för all klinikpersonal där man under tre dagar får ta del av högkvalitativ och djupgående utbildning. Du kommer att få lära dig hur du kan ge dina patienter en komplett CoolSculpting® ELITE-upplevelse och samtidigt förbättra effektiviteten och framgången med CoolSculpting® på din klinik.

De kliniker som har deltagit i CoolSculpting®Ed har 58 % högre klinisk användning jämfört med de som inte har gått utbildningen.§§15

HJÄLP FRÅN PRAKTIKUTVECKLINGSCHEF

En kunnig praktikutvecklingschef kommer att hjälpa dig att på ett så smidigt sätt som möjligt implementera CoolSculpting® ELITE på din klinik. De använder sig av konceptet "5 steg till framgång" och säkerställer att personalen får kontinuerligt stöd och utbildning på plats för att kunna erbjuda sina patienter optimala resultat.

COOLCONNECT™

En anslutningsplattform som gör att du kan analysera och mäta integrationen av CoolSculpting® ELITE i din verksamhet. CoolConnect™ presenterar nya möjligheter med hjälp av en enda knapptryckning.

VERKTYG FÖR PATIENTINFORMATION

Material utvecklat specifikt för att maximera medvetenheten om CoolSculpting® ELITE på din klinik, så att du kan utöka din potentiella kundbas.

* Obligatoriskt fält

TA REDA PÅ MER


Allergan Aesthetics an AbbVie company Logotype

F

Allmänna villkor | Integritetspolicy | Inställningar för kakor

CoolSculpting®-logotypen och Snowflake-designen är registrerade varumärken tillhörande Allergan Aesthetics, en enhet inom Abbvie. CoolSculpting®-system, applikatorer och kort är medicintekniska produkter tillhörande klass I eller klass IIa CE0197. ZELTIQ är en del av Allergan Aesthetics, en enhet inom Abbvie. Alla rättigheter förbehållna.

Biverkningar ska rapporteras till [email protected]

Allergan. Material producerat och finansierat av Allergan Aesthetics, en enhet inom Abbvie.
Datum: Maj 2021
SE-CSC-2150018

*Med hänvisning till det ursprungliga CoolSculpting®-systemet, baserat på HCP-spårning av marknadsundersökningar i USA, Storbritannien, Tyskland, Kanada, Brasilien, Kina och Australien (N = 526), och global marknadsundersökning av den generella marknaden för kroppsskulptering och huduppstramning.
**Cryolipolysis utvecklades ursprungligen med hjälp av en prototyp av en CoolSculpting®-enhet. Data samlades in från undersökningar om cryolipolysis på en gris.† Detta baseras på den dubbla applikatorfunktionen för CoolSculpting® ELITE-systemet, där två applikatorer kan användas samtidigt under en behandling, jämfört med den första generationen av CoolSculpting®-systemet där man endast kan använda en applikator. 2,3 Till exempel kan två 35-minuterscykler med CoolSculpting® ELITE-applikatorer utföras samtidigt (totalt en 40 minuter lång behandling, inklusive 5 minuters uppstart), medan en liknande behandling med den första generationen av CoolSculpting®-systemet skulle ha inneburit två behandlingar efter varandra (totalt en 70 minuter lång behandling, alltså två 35 minuter långa behandlingar). 2,9,10 Detta förkortar behandlingstiden och gör det möjligt att utföra dubbelt så många behandlingar på samma tid. ‡ Jämfört med den första generationens CoolSculpting®-system. CoolSculpting® ELITE-systemets applikatorer kan kopplas bort från kabeln (gäller C120-, C150-, C240-, F125- och F165-applikatorer, med undantag för C80- och S150-applikatorer), vilket är en funktion som inte gäller för applikatorerna på den första generationens CoolSculpting®-system – och finns därför inte beskrivet i detalj i respektive bruksanvisning. 2,3 ‡‡ Datan baserades på Fit and Function-undersökningen för att testa koppdesignen på V003-prototypen och för att ytterligare förbättra utvecklingen av kopparna på V003. V003-kopparna testades fyra gånger för att utvärdera passformen, via kliniska studier av hudkontakt och sugförmåga, och patienterna upplevde smärta från sugtrycket. Undersökningarna av huden utfördes utan att man tillförde några temperaturskillnader på hudvävnaden. N=68 testade patienter (N=41 unika patienter).††Vs. CoolAdvantage™-applikatorer. ¶ Alla applikatorer fungerar med samma kort. Kortet ger tillgång till de behandlingar och profiler som kan användas tillsammans med systemet.2 § Dedikerad praktikutvecklingschefer erbjuder löpande support och ”5 steg till framgång”. §§Internationella resultat från mars 2018.

Referenser: 1. Allergan. Opublicerade data. INT/CSC/1950062. CoolSculpting®-marknadsundersökning. Juli 2019. 2. Allergan. Bruksanvisning för CoolSculpting®-systemet (CoolSculpting® ELITE). CS-UM-CM3-04-SV-A. 2020. 3. Allergan. Bruksanvisning för CoolSculpting®-systemet. BRZ-101-TUM-EN4-H. December 2016. 4. FDA. K193566. ZELTIQ® CoolSculpting®-system. Januari 2020. 5. Allergan. Patent - Kontrollenhet. US D568,258 S. 2008. 6. Allergan. Patent - Övervakning av nedkylning av fettceller under huden, såsom kylning av fettvävnad. US 8 285 390 B2. 2012. 7. Allergan. Patent - System för behandling av fettrika områden på kroppen. US 8.523.297 B2. 2013. 8. Allergan. Patent - Enhet, system och metod för avlägsnande av värme från fettceller under huden. US 8 702 774 B2. 2014. 9. Kilmer SL, et al. Lasers Surg Med 2017; 49 (1): 63-68. 10. FDA. K171069. ZELTIO® CoolSculpting®-system. Juli 2017. 11. Allergan. Opublicerade data. INT-CSC-2050029. Information om dimensioner och design på CoolSculpting®-applikatorerna. Maj 2020. 12. Allergan. Opublicerade data. INT-CSC-2050028. CoolSculpting®s kliniska test, baserat på Fit and function-undersökning, av VO03-kopparna. Februari 2020. 13. Allergan. INT/0108/2018. 5 steg till framgång. Februari 2018. 14. Allergan. Opublicerade data. INT/0484/2018. Antal cykler, system och konton i dagsläget. Oktober 2018. 15. Allergan. Opublicerade data. INT/0482/2018. Deltagare i CoolSculpting®Ed. September 2018.