Icke-kirurgisk
Inga nålar
Eliminerar fettcellerna
Oftast minimal återhämtningstid

CoolSculpting®-tekniken är beprövad

Behandlingssäkerhet

CoolSculpting®-tekniken innebär noggrant kontrollerad kylning för att behandla fettcellerna under huden samtidigt som huden inte påverkas. Inga nålar används, och du har endast en minimal återhämtningstid efter behandlingen. CoolSculpting® finns i över 74 länder, och hittills har över 7 miljoner behandlingscykler genomförts över hela världen.

Kvalificerad vårdpersonal

CoolSculpting®-specialister har genomgått djupgående utbildning och vi tillhandahåller kontinuerligt stöd till klinikerna för att säkerställa en hög vårdstandard.

Säker teknik

CoolSculpting®-systemen är de enda fettfrysningsapparaterna som är konstruerade med inbyggda säkerhetsåtgärder. De har sensorer som känner av om huden blir alltför kall och systemet stängs i så fall av automatiskt.

Forma din kropp

Fettfrysningsbehandlingen CoolSculpting® eliminerar fettcellerna i olika områden på kroppen.

Se fler före- och efter-foton

Klinisk forskning har resulterat i 52 publikationer om ämnet

Mer än 7 miljoner CoolSculpting®-behandlingscykler har utförts över hela världen

Hög patienttillfredsställelse

Inte undra på att så många människor är övertygade om hur effektiv CoolSculpting®-behandlingen är.

Från isglass till CoolSculpting®

För många år sedan upptäckte forskare vid Harvard University att vissa barn som åt isglass fick smilgropar i kinderna. Detta ledde till att Dieter Manstein, MD och R. Rox Anderson, MD insåg att is selektivt kan skada små ansamlingar av fettceller.

Att kyla kan påverka fettceller – utan att skada hud eller omgivande vävnad – var insikten bakom kryolipolys, den vetenskap som CoolSculpting®-behandlingen är grundad på.