Fråga experterna

Om CoolSculpting®

Är CoolSculpting® något för mig?

Om du har oönskat fett kan det vara det. Det är inte en viktminskningslösning, utan är avsett för dem som har områden med envist fett som de inte kan bli av med på andra sätt. Man kan se CoolSculpting® som ett icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning. 1-5

Tyvärr kommer du inte att kunna få behandling med CoolSculpting® om du har vissa autoimmuna sjukdomar. Tala först med din CoolSculpting®-behandlare för att se om behandlingen passar dig.1

Kan CoolSculpting® minska fettet överallt på kroppen?

CoolSculpting® behandlar synliga fettansamlingar på överarmen, runt bh-banden, på ryggen, under rumpan, submentala(hakan) och submandibulära områden, in/utsida lår, magen och på sidorna(midjan). 9 Din behandlare kommer att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd efter dina individuella mål. 1

Kan CoolSculpting® fungera på min haka?

Ja, det kan det. Att frysa bort fett från hakan med CoolSculpting® fungerar lika bra som på andra delar av kroppen (t.ex. magen, midjan, låren). Med CoolSculpting®-behandling på hakan kan patienterna se resultat efter bara 2 besök. 8

Vart tar fettet vägen? Är resultaten permanenta?

När de behandlade fettcellerna har kristalliserats (fryst bort) bearbetas de naturligt och avlägsnas av kroppen. När de behandlade fettcellerna är borta är de borta permanent.1-5 Se Hur fungerar det för att ta reda på mer.

 

Är CoolSculpting®-behandlingen säker?

CoolSculpting® är en ledande icke-invasiv fettreducerande behandling världen över* 6 som har väldokumenterad effekt och väletablerade säkerhetsprestanda. 2 Våra kontrollerade kylenheter(Freeze Detect) har inbyggda säkerhetsåtgärder med sensorer som känner av när huden blir för kall och systemet stängs då av automatiskt. 1

*Baserat på 2020 års HCP-marknadsundersökning för hälso- och sjukvårdspersonal i Kanada, Spanien, Storbritannien, Australien, Kina, Japan och Thailand (N=1344) och marknadsundersökning för Q1 2021 i USA. 6

Viktig information

CoolSculpting® riktar in sig på olika områden på kroppen.2

Fettceller bearbetas naturligt och avlägsnas permanent.2-5

CoolSculpting® har inbyggda säkerhetsmekanismer.1

Behandlingsprocess

Hur känns det?

När nedkylningen börjar kommer du att känna att det behandlade området blir kallt som snart försvinner. Med vissa applikatorer kan du känna att det drar i huden där vaccumeapplikatorerna applicerats.Efter behandlingen kan du känna stickningar där området masserats i cirka 2 minuter.1 Patienterna kan vanligtvis återgå till sina normala aktiviteter efter besöket.5,7 För mer information om vad som händer före, under och efter CoolSculpting®-ingreppet, se Vad du kan förvänta dig.

Vad ska jag informera min behandlare om?

Under den inledande konsultationen kommer du och din behandlare att diskutera din sjukdomshistoria för att se om CoolSculpting® passar dig. Det är viktigt att du talar om för dem om du har kryoglobulinemi, köldagglutininsjukdom eller paroxysmal köldhemoglobinuri, eftersom du inte ska genomgå behandling med CoolSculpting® om du lider av något av dessa tillstånd.1

Hur länge pågår behandlingen?

Din behandlare kommer att arbeta tillsammans med dig för att skapa en skräddarsydd behandlingsplan efter dina specifika mål. Hur länge din CoolSculpting®-behandling ska pågå varierar beroende på antalet områden som ska behandlas under ett besök. En behandling med CoolSculpting® kan utföras på en timme.5,7

Viktig information

Förvänta dig en kylande känsla och sug vid applicering. 

Diskutera din sjukdomshistoria och lämplighet med din behandlare.

Skapa en skräddarsydd plan med flera behandlingar inkluderade.

Efter behandlingen

Finns det några biverkningar under behandlingen?

Du kan uppleva förnimmelser av att det drar, rycker, nyper, sticker, värker, pirrar och krampar i behandlingsområdet, och du kan känna en intensiv kylande känsla. Dessa förnimmelser kan avta när området bedövas. 1

Finns det några biverkningar efter behandlingen?

Typiska biverkningar kan vara rodnad, svullnad, bleka hudområden, blåmärken, fasthet, pirrningar, stickningar, ömhet, kramper, värk, klåda, hudkänslighet och domningar. Domningar kan kvarstå i upp till flera veckor. Efter submental behandling kan det finnas en känsla av svullnad i svalgets baksida. Dessa effekter är tillfälliga och går vanligen över inom några dagar eller veckor.1

Kan jag återgå till mina normala aktiviteter efter min behandling?

CoolSculpting®-ingreppet är helt icke-kirurgiskt, så patienterna kan vanligtvis återgå till normala aktiviteter nästan omedelbart. Patienterna går ofta tillbaka till arbetet direkt efter behandlingen med CoolSculpting®. Detta varierar från person till person och kan bero på vilket område som behandlas. 5,7

Jag har genomgått min CoolSculpting®-behandling. Vad är nästa steg?

Boka in en uppföljande bedömning med din CoolSculpting®-behandlare för att kontrollera dina resultat.

När kommer jag att se resultat?

CoolSculpting® har uppvisat fettlagerminskningar på upp till 27 % efter 6 månader, på flera olika områden som behandlas. 2 Se Före och efter-galleriet för bilder på resultat flera veckor efter behandling med CoolSculpting®.

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av buken. Andra områden som utvärderades innefattar magen (20 %), ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 2

Viktig information

Biverkningar under behandlingen innefattar stickningar/kramper.1

Biverkningar efter behandling innefattar rodnad och domningar.1

Du kan återgå till normala aktiviteter nästan omedelbart.5,7

Övriga frågor

Hur mycket kostar CoolSculpting®behandlingen?

Priset för CoolSculpting® varierar beroende på vilka områden du vill behandla, antalet behandlingar som behövs och dina slutliga mål.

Skapa en personlig behandlingsplan som är skräddarsydd efter din kropp, dina mål och din budget tillsammans med din CoolSculpting®-behandlare.