Vad är CoolSculpting®?

Den icke-invasiva fettreducerande behandlingen

CoolSculpting® är ledande inom icke-invasiv fettreducerande behandlingar.*1,3 Det är en vetenskapligt bevisat metod för att permanent frysa bort oönskat fett, 1,2,4-6 och fler än 17 miljoner behandlingar världen över7 har hjälpt människor att uppnå sina kroppsmål.

*Baserat på 2020 års HCP-marknadsundersökning för hälso- och sjukvårdspersonal i Kanada, Spanien, Storbritannien, Australien, Kina, Japan och Thailand (N=1344) och marknadsundersökning för Q1 2021 i USA. 3

Din fettminskningsresa

CoolSculpting® kan användas på upp till 9 olika områden för att eliminera fett permanent.1 CoolSculpting® riktar in sig på och kyler fettceller till temperaturer som gör att fettcellerna dör i det behandlade området, samtidigt som omgivande vävnad bevaras intakt. Kroppens immunförsvar bearbetar och avlägsnar dessa fettceller på naturligt sätt.8,11

Expertsupport

Personalen som utför CoolSculpting®-behandlingen genomgår en grundlig utbildning. För att säkerställa en konsekvens och hög standard kan Allergan Aesthetics även erbjuda regelbunden och kontinuerlig support till våra kliniker.

Inbyggda säkerhetsåtgärder

CoolSculpting®-maskinen är utformad med inbyggda säkerhetsfunktioner. Dessa känner av oväntade temperaturförändringar och stänger automatiskt av systemet vid behov.1

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av buken. Andra områden som utvärderades innefattar magen (20 %), ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 2

Ett steg mot att nå dina mål

Din CoolSculpting®-behandling kommer att skräddarsys efter dina individuella mål och din livsstil. För att hjälpa dig att bestämma dig kommer här information om vad du kan förvänta dig på din fettminskningsresa.

Din konsultation

Din behandlare kommer att diskutera ett tillvägagångssätt baserat på dina mål och problemområden och anpassas efter hur många behandlingar du kan behöva för att maximera dina resultat.

Behandling

Behandlaren applicerar en geldyna och applikator för att ge kontrollerad nedkylning exakt där det behövs. 

Eftervård

Patienterna kan återgå till sina normala aktiviteter nästan omedelbart, 8,9 och du kan se resultat inom 2 till 6 månader.4,5

Skräddarsydd behandling

Hur fungerar det? 

CoolSculpting® är en icke-kirurgisk behandlingsform som kallas kryolipolys som minskar det subkutana fettet. 9,10 CoolSculpting® riktar in sig på och kyler fettceller till temperaturer som gör att fettcellerna dör i det behandlade området, samtidigt som omgivande vävnad bevaras intakt. Kroppens immunförsvar bearbetar och avlägsnar dessa fettceller på naturligt sätt.8,11

Bli av med envist fett

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av magen. Andra områden som utvärderades innefattar magen (20 %), ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 2

Varaktiga resultat

Vid viktminskning minskar storleken på fettcellerna, men antalet fettceller förblir detsamma. CoolSculpting® kan ta bort fettcellerna för gott.1,2,4,5

Effektiv på alla de rätta ställena

Efter att fettcellerna fryst ned och gradvis avlägsnats från kroppen kan du förvänta dig >20 % minskning av fett i behandlade områden efter 6 månader.*2

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av buken. Andra områden som utvärderades innefattar magen (20 %), fett på ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 2

Vanliga frågor och svar

Om du har några frågor om CoolSculpting®-behandlingen kan du ta en titt nedan. Om du inte hittar det svar du söker kan du kontakta våra behandlare som berättar allt du vill veta. 

Om du har oönskat fett kan det vara lämpligt för dig. Det är inte en viktminskningslösning, utan är avsett för dem som har områden med envist fett som de inte kan bli av med på annat sätt sätt alternativt om du vill skulptera din kropp. Man kan se CoolSculpting® som ett icke-kirurgiskt alternativ till fettsugning. 1,2,4-6

Tyvärr kommer du inte att kunna få behandling med CoolSculpting® om du lider av kryoglobulinemi, köldagglutininsjukdom eller paroxysmal köldhemoglobinuri. Tala först med din CoolSculpting®-behandlare för att se om behandlingen passar dig.1

CoolSculpting® är en ledande icke-invasiv fettreducerande behandling världen över* 3 som har väldokumenterad effekt och väletablerad säkerhetsprestanda. 2 Våra kontrollerade kylenheter har inbyggda säkerhetsåtgärder kallat Freeze Detect med sensorer som känner av när huden blir för kall. Systemet stängs då av automatiskt. 1

CoolSculpting® behandlar synliga fettansamlingar på överarmen, runt bh-banden, på ryggen, under rumpan, submentala(hakan) och submandibulära områden, insida/utsida lår, magen, midjan och på sidorna. 12 Din behandlare kommer att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd efter dina individuella mål för maximalt resultat. 2

Att frysa bort fett från hakan med CoolSculpting® fungerar lika bra som på andra delar av kroppen (t.ex. magen, midjan, låren). Med CoolSculpting®-behandlingen på hakan ser patienterna resultat efter bara 2 besök. 9

När de behandlade fettcellerna har kristalliserats (fryst bort) bearbetas de naturligt och avlägsnas av kroppen. När de behandlade fettcellerna är borta är de borta permanent.1,2,4-6 Se Hur fungerar det? för att ta reda på mer.

Du kan uppleva förnimmelser av att det drar, rycker, nyper, sticker, värker, pirrar och krampar på behandlingsstället, och du kan känna en intensiv kylande känsla. Dessa förnimmelser avtar när området bedövas. 1

Typiska biverkningar kan vara rodnad, svullnad, bleka hudområden, blåmärken, fasthet, pirrningar, stickningar, ömhet, kramper, värk, klåda, hudkänslighet och domningar. Domningar kan kvarstå i upp till flera veckor. Efter submental behandling kan det finnas en känsla av svullnad i svalgets baksida. Dessa effekter är tillfälliga och går vanligen över inom dagar eller veckor.1

*Baserat på 2020 års HCP-marknadsundersökning för hälso- och sjukvårdspersonal i Kanada, Spanien, Storbritannien, Australien, Kina, Japan och Thailand (N=1344) och marknadsundersökning för Q1 2021 i USA. 3