Ansvarsfriskrivning

Resultaten och patienternas upplevelser kan variera. De patienter som visas väger ±2,5 kg från sin ursprungliga vikt, såvida inte annat har angetts. Under behandlingen kan du uppleva en känsla av att det drar, rycker, nyper lätt, intensiv kyla, pirrningar, stickningar, värk och kramper vid behandlingsstället. En sådan känsla kan avklinga när området domnar. Efter behandlingen är vanliga biverkningar t.ex. rodnad, svullnad, blekhet, blåmärken, pirrningar, stickningar, ömhet, kramper, klåda, hudkänslighet och domningar. Domningar kan kvarstå i flera veckor. En svullnadskänsla längst bak i halsen kan förekomma efter behandling av området under hakan.

Sällsynta biverkningar som exempelvis paradoxal hyyperplasi, smärta som uppkommer efter behandlingen, köldskada, vasovagala symptom, subkutan induration, överproduktion av hudens pigment och bråck kan också förekomma. CoolSculpting®- behandling passar inte alla.

Du bör inte behandlas med CoolSculpting® om du lider av kryoglobulinemi, köldagglutininsjukdom eller paroxysmal köldhemoglobinuri. CoolSculpting® är inte en behandling av övervikt. I likhet med alla medicinska behandlingar bör du fråga läkaren om CoolSculpting® passar dig.

Paradoxal hyperplasi: Synligt förstorad vävnadsvolym i behandlingsområdet som kan utvecklas två till fem månader efter behandlingen. Kirurgiskt ingrepp kan krävas.

Köldskada: Köldskador av första och andra graden kan uppstå under behandlingen. Med lämplig vård går de oftast över utan följdskador.

Vasovagala symptom: Yrsel, illamående, värmevallningar, svettningar eller svimning under eller omedelbart efter behandlingen

Abbvie AB

Hemvärnsgatan 9, 171 29 Solna
Telefonnummer: +468-684 446 00

Subkutan induration: Utbredd hårdhet och/eller separata knölar i behandlingsområdet som kan utvecklas efter behandlingen och kan leda till smärta och/eller obehag.

Allergan Aesthetics, CoolSculpting®, CoolSculpting®-logotypen och designen med snöflingan är registrerade varumärken som tillhör Allergan Aesthetics. CoolSculpting®-systemen, applikatorerna och korten är medicinteknisk utrustning av klass I eller klass IIa enligt CE0197.