Ta dig ett steg längre med CoolSculpting®

play stop

När det gäller fettminskning så finns det hjälp på traven. Bli av med problemområden en gång för alla 1-5

Vad är CoolSculpting®?

CoolSculpting® är ledande inom icke-invasiv fettreducerande behandlingar.*1,3 Det är en vetenskapligt bevisat metod för att permanent frysa bort oönskat fett, 1,2,4-6 och fler än 11 miljoner behandlingar världen över 7 har hjälpt människor att uppnå sina kroppsmål.

*Baserat på 2020 års HCP-marknadsundersökning för hälso- och sjukvårdspersonal i Kanada, Spanien, Storbritannien, Australien, Kina, Japan och Thailand (N=1344) och marknadsundersökning för Q1 2021 i USA. 6

Vad du kan förvänta dig

Du kan känna en inledande kylande sugeffekt som övergår till en varsam massage inom 60 minuter. 1 När behandlingen börjar verka kommer fettcellerna att kristalliseras och frysas innan de elimineras permanent. 1-5

Resultaten tar form

CoolSculpting® minskar fettcellerna med upp till 27 % efter 6 månader, på flera olika områden som behandlas. 2 När envist fett försvinner kan kroppens konturer bli mer synliga.

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av buken. Andra områden som utvärderades innefattade magen (20 %), ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 2

Haka

Du kan minska fettlagret under hakan med upp till 20 % efter behandling. †

*Uppskattade n-tal: 73 % (n=2 660). Data samlades in från 3 645 konsumenter genom en anonym onlineundersökning 2019. 5

Armar

Efter behandling med CoolSculpting på överarmen var 83 % av patienterna nöjda med sina resultat.*9

*Resultaten utvärderades av patienterna själva. Efter behandling på överarmen (N=7 studiepatienter [n=6 tillgängliga för uppföljning]; 8 veckor efter behandling). 9

Sidorna/Midjan

Frys bort ditt envisa kroppsfett för gott1-3,7,8 Du kan minska fettlagret på sidorna med upp till 25 % med CoolSculpting, 1 och minska fettet runt BH-banden med 20 %.*1

*Genomsnittlig fettminskning på 27 % sågs vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av magen. Andra områden som utvärderades innefattar magen (20 %), ländryggen (22 %), höfterna (25 %), lårens insida (17 %) och knäna (18 %). Den genomsnittliga fettminskningen vid 6 månader på alla kroppsområden var 21,5 %. 1

Magen

Inom 6 månader kan du se upp till 27 % minskning av magfettet* 1

*Genomsnitt 27 % minskning av fettet på magen vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av magen. 1

Lår

91 % patientnöjdhet med behandlingen har visats efter behandling av lårets insida* 4

Haka

Du kan minska fettlagret under hakan med upp till 20 % efter behandling. †6

*Uppskattade n-tal: 73 % (n=2 660). Data samlades in från 3 645 konsumenter genom en anonym onlineundersökning 2019. 5
† Den genomsnittliga minskningen på 2,0 mm korrelerade med en genomsnittlig minskning med 20 % av det submentala fettlagret (n=60). 6

Armar

Efter behandling med CoolSculpting på överarmen var 83 % av patienterna nöjda med sina resultat.*9

*Resultaten utvärderades av patienterna själva. Efter behandling på överarmen (N=7 studiepatienter [n=6 tillgängliga för uppföljning]; 8 veckor efter behandling). 9

Sidorna/Midjan

Frys bort ditt envisa kroppsfett för gott1-3,7,8

Du kan minska fettlagret på sidorna med upp till 25 % med CoolSculpting, 1 och minska fettet runt BH-banden med 20 %.*1

Magen

Inom 6 månader kan du se upp till 27% minskning av magfettet*1

*Genomsnitt 27% minskning av fettet på magen vid 6 månaders uppföljning hos n=55 patienter som behandlades på nedre delen av magen.1

Lilys 

CoolSculpting®upplevelse
“Det var bekvämt"

Lilys behandlingsmål: Att få lite smalare lår och bli av med överskottsfett som hon samlade på sig i 20-årsåldern.

Lilys behandlingsmål: Att få lite smalare lår och bli av med överskottsfett som hon samlade på sig i 20-årsåldern.

Frågor & Svar

CoolSculpting® kan behandla olika målområden på kroppen som du önskar att få bort 1,2

Ja – om du har oönskat fett från något av de nämnda behandlingsområdena kan det vara det. Det är inte en viktminskningslösning för personer som behöver en medicinsk lösning, utan för dem som trots sin hälsosamma livsstil har envisa fettdepåer eller fettansamlingar som besvärar dem och vill få bort dem för gott.

Om du lider av autoimmuna sjukdomar kan du tyvärr inte genomgå CoolSculpting®1 .Om du har några andra sjukdomar bör du först tala med en CoolSculpting®-behandlare för att se om behandlingen är lämpligt för dig.

Typiska biverkningar kan vara rodnad, svullnad, bleka hudområden, blåmärken, fasthet, pirrningar, stickningar, ömhet, kramper, värk, klåda, hudkänslighet och domningar. Domningar kan kvarstå i upp till flera veckor. Efter submental behandling kan det finnas en känsla av svullnad i svalgets baksida. Dessa effekter är tillfälliga och går vanligen över inom dagar eller veckor.1

För en fullständig lista över biverkningar, vänligen konsultera CoolSculpting®-manualen.

Behandlingen kan användas för att behandla synliga fettansamlingar på överarmen, runt bh-banden, på ryggen, under rumpan, submentala(hakan) och submandibulära områden, in/utsida lår, magen och på sidorna(midjan).10 Din behandlare kommer att skapa en behandlingsplan som är skräddarsydd efter dina individuella mål.1

Ja, CoolSculpting®-behandlingen kan användas för att behandla hakområdet. 8 Att frysa bort fett från en dubbelhaka fungerar lika bra som på andra delar av kroppen (t.ex. mage, midja, lår). Med en  CoolSculpting®-behandling för dubbelhaka kan patienterna se resultat efter bara två besök.

När de behandlade fettcellerna har kristalliserats (frusit) bearbetas de naturligt och avlägsnas av kroppen. När de behandlade fettcellerna är borta, är de borta för alltid. 1-5 Ta en titt på sidan Om för att läsa mer.

CoolSculpting® är en ledande icke-invasiv fettreducerande behandling världen över* 6 som har väldokumenterad effekt och väletablerade säkerhetsprestanda. 2 Våra kontrollerade kylenheter har inbyggda säkerhetsåtgärder med sensorer som känner av när huden blir för kall och systemet stängs då av automatiskt.1

*Baserat på 2020 års HCP-marknadsundersökning för hälso- och sjukvårdspersonal i Kanada, Spanien, Storbritannien, Australien, Kina, Japan och Thailand (N=1344) och marknadsundersökning för Q1 2021 i USA.6

Hitta en klinik nära dig