Efter behandlingen

Under behandlingen kan du uppleva en dragande, ryckande eller lätt klämmande känsla, intensiv kyla, stickningar, sveda, värk och kramper på behandlingsområdet. Detta kan avta i takt med att området domnar.

Efter behandlingen kan vanliga biverkningar som rodnad, svullnad, blekning, blåmärken, styvhet, stickningar,sveda , ömhet, kramper, värk, klåda, hudkänslighet och domningar förekomma. Domningskänslan kan kvarstå under flera veckor. Det kan förekomma en svullnadskänsla i halsen efter behandling under hakan. Denna biverkning är tillfällig och försvinner normalt inom några dagar eller veckor.

Även om det är sällsynt kan vissa ytterligare biverkningar som paradoxal hyperplasi, smärtor som uppstår senare, förfrysning, vasovagala symptom, förhårdnader under huden, hyperpigmentering och bråck även förekomma.

CoolSculpting®-behandling passar inte för alla. Du bör avstå från CoolSculpting®-behandling om du lider av kryoglobulinemi, köldagglutininsjukdom eller paroxysmal köldhemoglobinuri . CoolSculpting®-behandling är inte en behandling mot fetma.

Som med alla medicinska behandlingsformer bör du rådfråga din läkare om CoolSculpting®-behandling är rätt för dig.

CoolSculpting®-behandlingen är helt icke-kirurgisk, så vanligtvis kan du återgå till normal verksamhet nästan omedelbart. Ofta återgår patienterna till jobbet direkt efter sin CoolSculpting®-behandling. Detta varierar från person till person och beroende på vilket område som behandlats.

Se alltid till att boka en uppföljningsbedömning med din CoolSculpting®-specialist för att kontrollera resultatet.

De flesta patienter ser resultat mellan 2 och 6 månader efter behandling. Kroppen fortsätter att eliminera fettceller i upp till 4 till 6 månader efter behandling. I före- och Efter-galleriet visas hur resultatet ser ut flera veckor efter en CoolSculpting®-behandling.