Behandlingsprocessen

Under de första minuterna när kylningen startar känner du vanligtvis en intensiv kyla. Detta bör snart släppa. Med vissa applikatorer känner du en dragande känsla när sugen appliceras.

Efter behandlingen kan du få en stickande känsla eftersom området har masserats under cirka 2 minuter. Patienterna brukar kunna återgå till normala aktiviteter efter sin behandling. I avsnittet Så går det till på kliniken finns mer information om vad som händer före, under och efter din CoolSculpting®-behandling.

Under din första rådgivning frågar din specialist om din medicinska historia för att fastställa om CoolSculpting® kan vara rätt för dig. Det är viktigt att berätta om du har kryoglobulinemi, köldagglutininsjukdom eller paroxysmal köldhemoglobinuri eftersom du inte bör genomgå CoolSculpting® om du lider av något av dessa tillstånd.

Din CoolSculpting®-specialist hjälper dig att ta fram en individuell behandlingsplan enligt dina specifika mål. Längden på CoolSculpting®-behandlingen varierar beroende på antalet områden som behandlas under ett och samma besök. Med den senaste tekniken från CoolSculpting® kan en patient behandlas på 60 minuter. Om du har begränsad tid men vill behandla flera områden med oönskat fett samtidigt, har vissa mottagningar till och med flera CoolSculpting®-system. Din specialist kommer att förklara processen och fastställa om detta är ett lämpligt alternativ för dig. Du och din specialist kan också boka ytterligare behandlingar eller besök för att du ska nå dina mål.